Emrat e Vendeve Shqiperia

Histori Gjuhësore

Historia Gjuhësore e Toponimeve në Shqipëri

ÇFARE BЁN PROJEKTI?→ Projekti hulumton historinë gjuhësore të të gjithë emrave të vendeve moderne dhe historike (makrotoponimet) e Shqipërisë duke vlerësuar të gjitha burimet e disponueshme. PSE E BЁN?→ Hetimi i të gjithë emrave të vendeve moderne dhe historike (makrotoponimet) e Shqipërisë është një kontribut në historinë gjuhësore dhe të vendbanimeve të Shqipërisë. Si E BЁN?→  Analiza e emrave të vendeve kryhet sipas metodave të gjuhësisë historike. →  Informata mbi progresin e projektit dhe aktivitetet përkatëse do të jepen këtu rregullisht.